.i-Wielkopolska
i-Wielkopolska
Innowacyjni dla Wielkopolski 
Gala Konkursu
// event intro
----------------------------------
Concept
Graphic design
Motion design
----------------------------------
Production: WTK
----------------------------------
2009

2011 oneclick.pl